• აქციის ჩატარების თარიღი: 2023 წლის 01 თებერვლიდან 2023 წლის 31 მაისამდე (ჩათვლით)
• მყიდველის მიერ პროდუქციის შეძენის ვადა აქციაში მონაწილეობის მისაღებად: 2023 წლის 01 თებერვლიდან 2023 წლის 31 მარტამდე (ჩათვლით).
• აქციაში მონაწილეობის ქვითრების რეგისტრაციის ბოლო ვადა: 2023 წლის 01 თებერვლიდან 2023 წლის 31 მარტამდე (ჩათვლით).
• აქციაში გამარჯვებულების გამოვლენის ვადა: 2023 წლის 07 თებერვლიდან 2023 წლის 02 აპრილამდე (ჩათვლით).
• აქციის გამარჯვებულებისთვის პრიზების მიწოდების ვადა: 2023 წლის 08 თებერვლიდან 2023 წლის 31 მაისამდე (ჩათვლით).
OREO ორცხობილა კაკაოსა და ვანილის არომატით 38 გრ.

OREO ორცხობილა კაკაოსა და ვანილის არომატით 95 გრ.
OREO ორცხობილა კაკაოსა და შოკოლადის არომატით 95 გრ.
OREO ორცხობილა კაკაოსა და მარწყვის არომატით 95 გრ.

OREO ორცხობილა კაკაოსა და ვანილის არომატით 154 გრ.
OREO ორცხობილა კაკაოსა და შოკოლადის არომატით 154 გრ.
OREO ორცხობილა კაკაოსა და მარწყვის არომატით 154 გრ.

OREO ორცხობილა კაკაოსა და ვანილის არომატით 228 გრ.
OREO ორცხობილა კაკაოსა და შოკოლადის არომატით 228 გრ.
OREO ორცხობილა კაკაოს და მარწყვის არომატით 228 გრ.
ყოველკვირეული პრიზის მისაღებად:

1. შეიძინეთ საქართველოს ნებისმიერ მაღაზიაში მინიმუმ 1 ერთეული პროდუქტი პროდუქციის იმ ჩამონათვალიდან, რომელიც მონაწილეობს აქციაში.
2. დაარეგისტრირეთ ქვითარი/ქვითრები ვებგვერდზე www.oreo.ge
3. დააგროვეთ ქულები ქვითრებით და გაზარდეთ თქვენი ადგილი საპრიზო რეიტინგში. 1 ქვითარი მინიმუმ 1 პროდუქტით "OREO" სააქციო სიიდან = 1 ქულა
4. ვინც 1 კვირის განმავლობაში დააგროვებს რეიტინგში ქულების მაქსიმალურ რაოდენობას, მიიღებს:
1-ლი ადგილი - სათამაშო მაუსი "Hyper"
მე-2 ადგილი - კლავიატურა "Hyper"
მე-3 ადგილი - ყურსასმენები ""Hyper"
მე-4-13 ადგილი - 1 (ერთი) 50 ლარის ღირებულების სერთიფიკატი ზუმერის მაღაზიათა ქსელიდან.

ყოველი კვირის განმავლობაში ჯამდება მხოლოდ ის ქულები, რომლებიც დაგროვდა ამ კვირაში.

ყოველთვიური პრიზის მისაღებად:
1. შეიძინეთ საქართველოს ნებისმიერ მაღაზიაში მინიმუმ 1 ერთეული პროდუქტი პროდუქციის იმ ჩამონათვალიდან, რომელიც მონაწილეობს აქციაში.
2. დაარეგისტრირეთ ქვითარი/ქვითრები ვებგვერდზე www.oreo.ge
3. დააგროვეთ ქულები ქვითრებით და გაზარდეთ თქვენი ადგილი საპრიზო რეიტინგში.
4. 1 ქვითარი მინიმუმ 1 პროდუქტით "OREO" სააქციო სიიდან = 1 ქულა
5. ვინც 1 თვის განმავლობაში დააგროვა რეიტინგში ქულების მაქსიმალური რაოდენობა, იღებს ყოველთვიურ პრიზს.

ყოველი თვის განმავლობაში ჯამდება მხოლოდ ის ქულები, რომლებიც დაგროვდა ამ თვეში.
აქციაში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა სააქციო სიიდან "OREO"-ს მინიმუმ 1 პროდუქტის შეძენა. მხოლოდ ის ქვითრები მონაწილეობს აქციაში, სადაც დატანილია პროდუქტის დასახელება, რაოდენობა და შესყიდვის თარიღი.
პროდუქციის შესყიდვის ქვითრები უნდა ინახებოდეს აქციის მთელი პერიოდის განმავლობაში. ოპერატორს/ორგანიზატორს უფლება აქვს მოსთხოვოს მონაწილეს წარმოადგინოს ორიგინალური ქვითარი პროდუქციის შეძენის ფაქტის დასადასტურებლად აქციის მთელი პერიოდის განმავლობაში.
აქციის ორგანიზატორია შპს „მონდელის ჯორჯია“ (შემდგომში „ორგანიზატორი“). მდებარეობა: საქართველო, თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ.29.

N1 ოპერატორი შპს UNITY DIGITAL (შემდგომში „ოპერატორი No1“). მდებარეობა: საქართველო, თბილისი, საბურთალოს რაიონი, ქ. მ. ალექსიძე, კორპუსი 12, ბლოკი A, ბინ. 102.
N2 ოპერატორი შპს BETTER FLY (შემდგომში „ოპერატორი No2“)., მდებარეობა: საქართველო, თბილისი, ი. ჭავჭავაძის 80, შესასვლელი 2, სართული 1, ოფისი 15.
N3 ოპერატორი NJSC EMG Promo (შემდგომში „ოპერატორი No2“). მდებარეობა: 115172, მოსკოვი, ქალაქის შიდა ურბანული ტერიტორია, მუნიციპალური ოლქი ტაგანსკი, ქ. ნაროდნაია, 14, კორპუსი 3, სარდაფის ოთახი II, ოთახი
აქცია იმართება საქართველოს ყველა მაღაზიაში და ვრცელდება მხოლოდ საქართველოში შეძენილ პროდუქტებზე.
აქციის ორგანიზატორს უფლება აქვს შეცვალოს ამ აქციის პირობები აქციის მთელი პერიოდის განმავლობაში, წინასწარ აცნობოს აქციის მონაწილეებს ვებგვერდზე ცვლილებების ძალაში შესვლამდე სამი კალენდარული დღით ადრე.
აქციაში მონაწილეობის უფლება აქვთ იმ სრულწლოვან პირებს, რომლებიც არიან საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობენ საქართველოს ტერიტორიაზე.
სამწუხაროდ, არა, რადგან აქციაში მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ მის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს.
სამწუხაროდ, არა, რადგან აქციაში მონაწილეობა შეუძლიათ მის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს.
სამწუხაროდ, არა, რადგან აქციაში მონაწილეობის უფლება აქვთ საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობენ საქართველოს ტერიტორიაზე.
აქციის მთელი პერიოდის განმავლობაში რეგისტრირებული ქვითრების რაოდენობა შეზღუდული არ არის.

აქციაში მონაწილეობა დაუშვებელია ქვითრით, რომელიც ერთხელ უკვე არის ატვირთული, არასწორად არის მოცემული ინფორმაცია, ყალბია და აქციის პროდუქტის დასახელების მითითების გარეშეა მოცემული.

თუ აქციის მონაწილემ დაარეგისტრირა ზედიზედ 5 არასწორი ქვითარი, მაშინ მონაწილეს დაებლოკება ლატარიაში მონაწილეობის უფლება ერთი დღით.
ყოველკვირეული პრიზები:

1. სათამაშო მაუსი „Hyper“ - 9 ცალი;
2. კლავიატურა "Hyper X" - 9 ცალი;
3. ყურსასმენები "Hyper X" - 9 ცალი;
4. სერთიფიკატი 50.00 ლარზე ელექტრონიკის მაღაზია "Zoomer"-ში - 90 ცალი.

ყოველთვიური პრიზები:
ნოუთბუქი "Lenovo Legion 5 Pro" - 2 ცალი.
მაქსიმუმ ერთი ყოველკვირეული პრიზი შეიძლება მოიგოთ 2023 წლის 1 თებერვლიდან 2023 წლის 26 თებერვლამდე და 2023 წლის 27 თებერვლიდან 2023 წლის 31 მარტამდე.
ერთ მონაწილეს შეუძლია მოიგოს არაუმეტეს ერთი ყოველთვიური პრიზი აქციის განმავლობაში.
ყველა გამოუყენებელი ყოველკვირეული/თვიური პრიზი გადავა მომდევნო კვირაში/თვეში და დაემატება პრიზების სიას რეიტინგში ადგილმდებარეობის მიხედვით.
ყოველკვირეული პრიზების შედეგები შეჯამდება:

• 2023 წლის 1-დან 5 თებერვლამდე პერიოდისთვის. – 2023 წლის 7 თებერვალს, 23:59:59
• 2023 წლის 6-დან 12 თებერვლამდე პერიოდისთვის. – 2023 წლის 14 თებერვალს, 23:59:59
• 2023 წლის 13 თებერვლიდან 19 თებერვლამდე პერიოდისთვის - 2023 წლის 21 თებერვალს 23:59:59
• 2023 წლის 20 თებერვლიდან 26 თებერვლამდე პერიოდისთვის - 2023 წლის 28 თებერვალს 23:59:59
• 2023 წლის 27 თებერვლიდან 5 მარტამდე პერიოდისთვის - 2023 წლის 7 მარტს 23:59:59
• 2023 წლის 6 მარტიდან 12 მარტამდე პერიოდისთვის - 2023 წლის 14 მარტს 23:59:59
• 2023 წლის 13 მარტიდან 19 მარტამდე პერიოდისთვის - 2023 წლის 21 მარტს 23:59:59
• 2023 წლის 20 მარტიდან 26 მარტამდე პერიოდისთვის - 2023 წლის 28 მარტს 23:59:59
• 2023 წლის 27 მარტიდან 31 მარტამდე პერიოდისთვის - 2023 წლის 02 აპრილს 23:59:59

ვადები გამოითვლება თბილისის დროის მიხედვით.
ყოველთვიური პრიზების შედეგების შეჯამება ხდება:

• 2023 წლის 1-დან 28 თებერვლამდე პერიოდისთვის. – 2023 წლის 02 მარტს, 23:59:59
• 2023 წლის 1 მარტიდან 31 მარტამდე პერიოდისთვის - 2023 წლის 02 აპრილს 23:59:59

ვადები გამოითვლება თბილისის დროის მიხედვით.
ყოველკვირეული და ყოველთვიური პრიზების გაცემა ხდება 2023 წლის 8 თებერვლიდან 2023 წლის 31 მაისამდე (მათ შორის).
პრიზების მიწოდება ახორციელებს ოპერატორი No1 / ოპერატორი No2 2023 წლის 5 თებერვლიდან 30 აპრილის ჩათვლით.
პრიზების საკურიერო სერვისით მიტანისთვის, გამარჯვებულმა უნდა გამოაგზავნოს ადგილზე მიტანის მისამართი. გამოგზავნა უნდა მოხდეს მისამართზე suppor@oreo.ge პრიზის მოგების შესახებ შეტყობინებიდან 72 საათის განმავლობაში.
• პრიზების მისაღებად გამარჯვებული იღებს ვალდებულებას 72 საათის განმავლობაში ოპერატორ No1/ოპერატორ No2-ს მიაწოდოს შემდეგი დოკუმენტები და ინფორმაცია ელექტრონული ფოსტით suppor@oreo.ge:

• დაადასტურეთ მობილური ტელეფონის ნომერი, რომელიც მითითებული იყო რეგისტრაციისას აქციის ვებგვერდზე და რომლითაც ოპერატორი No1/ოპერატორი No2 შეუძლია დაუკავშირდეს გამარჯვებულს.
• საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის სკანირებული ასლი/ფოტო;
• პრიზის მიღების და გადაცემის ცნობა, ხელმოწერილი გამარჯვებულის მიერ;
• პრიზის მიწოდების მისამართი;
• აქციის ოპერატორების მოთხოვნით სხვა ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია პრიზების გამარჯვებულისთვის წარდგენისთვის.
ინფორმაცია მოგებული პრიზების შესახებ ნაჩვენებია სარეკლამო ვებსაიტზე პერსონალურ კაბინეტში და ასევე მიიღებთ წერილს რეგისტრაციისას მითითებულ ელ. ფოსტაზე.
• თუ აქციის ორგანიზატორს/ოპერატორს აქვს ვარაუდი, რომ რეგისტრაციისას მონაწილის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არასწორი, არასრული, მცდარი ან არაზუსტია;
• თუ აქციის ორგანიზატორს/ოპერატორს აქვს ეჭვი/მიზეზი სჯეროდეს, რომ მონაწილე ჩადის თაღლითურ ქმედებებს, მონაწილეობს თაღლითობაში, მექრთამეობაში ან ფინანსურ თაღლითობაში, მათ შორის მრავალჯერადი რეგისტრაცია, დინამიური და სხვა მანიპულაციების გამოყენება საიტზე, რამაც გამოიწვია ან შეიძლება გამოიწვიოს სხვადასხვა სახის და ხარისხის არასასურველი შედეგები როგორც თავად საიტისთვის, ასევე მისი მონაწილეებისთვის,
• თუ მონაწილე მოქმედებს ამ წესების დარღვევით.
არა არ არის საჭირო. მიღებული პრიზებიდან ფიზიკური პირის შემოსავალზე გადასახადის გადახდის ვალდებულება ეკისრება No1 აქციის ოპერატორს / აქციის No2 ოპერატორს.
არა, ფულადი პრიზების გაცემა არ არის გათვალისწინებული აქციის წესებით.
ორგანიზატორს შეუძლია უარი თქვას გამარჯვებულისთვის პრიზის გაცემაზე, თუ მონაწილემ დაარღვია აქციის წესების პირობები, უარი თქვა პრიზებზე ან არ მიაწოდა აქციის ოპერატორის მიერ მოთხოვნილი მონაცემები 72 საათის განმავლობაში.
არა. პერსონალური მონაცემები გროვდება გამარჯვებულისთვის მოგების შესახებ შეტყობინებების გაგზავნის მიზნით, ორგანიზატორის პროდუქტებისა და მის მიერ გამართული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის, სარეკლამო შეთავაზებების გაგზავნის მიზნით, ასევე მარკეტინგული ანალიზის ჩატარებისა და სტატისტიკური ინფორმაციის მომზადების მიზნით. ასევე საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად საჭირო სხვა მიზნებისთვის.
აქციის სრული წესები შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე: www
ᲕᲔᲠ ᲘᲞᲝᲕᲔ ᲞᲐᲡᲣᲮᲘ ᲨᲔᲜᲡ ᲙᲘᲗᲮᲕᲐᲖᲔ?
გამოგვიგზავნე შეტყობინება და ჩვენ
აუცილებლად გიპასუხებთ!
შეტყობინების თემა